? Potřebujete poradit?

Stříbro

Investiční zlato a zlato všeobecně bylo po léta považováno za lídra mezi drahými kovy, především pak právě na úkor investičního stříbra, které bylo bráno veřejností v druhé půlce 20 století převážně jako průmyslový kov. Tato situace se pomalu mění a stříbro začíná být opět vnímáno jako skutečný investiční prostředek s velkým potenciálem zhodnocení.

První doly na stříbro byly objeveny již ve 4. tisíciletí př. n. l. v Malé Asii a na ostrovech v Egejském moři.

Na celém světě bylo dodnes vytěženo zhruba 1,25 miliónu tun stříbra a jeho celosvětové zásoby rapidně klesají. Již od 16. století se stříbro vyváží z Mexika do Evropy. V Peru a v sousední Bolívii se od poloviny 16. století do začátku druhé světové války vytěžilo kolem 100 000 tun stříbra. V roce 1630 bylo ve středním Peru objeveno bohaté ložisko Cerro de Pasco.

Stříbro (latinsky Argentum - jasný) se nachází v přírodě v několika formách. Zřídka se objeví v ryzí podobě, nejčastěji ve formě sloučenin a v mnoha případech jen doprovází rudnou žílu jiného kovu, například již zmiňovaného olova, niklu, zinku a mědi. Nejčastěji se v přírodě stříbro vyskytuje jako sulfid stříbrný (argenit). Ryzí stříbro nacházíme v přírodě vzácněji než zlato, v této formě je to spíše výjimkou. Objevuje se v podobě jemných krystalických nitek, drobného chmýří nebo hrudek.

Stříbro se získává především při těžbě mědi, olova, zinku a niklu. Nejčastěji používanou metodou získávání a čištění stříbra je elektrolýza. Nejvýznamnějšími světovými producenty stříbra jsou Mexiko, Kanada, Peru, Austrálie a USA.

Zlato a stříbro byly po tisíciletí rozšířeným platidlem. V českých zemí se ve středověku těžilo stříbro v oblasti Kutné Hory kde kromě dobývání a rafinace stříbra zde vznikla i královská mincovna a od roku 1300 zde nechal razit stříbrné groše český král Václav II. Mince byla ve své době ve střední Evropě široce užívaným platidlem a na tehdejší poměry byla docela těžká, její hmotnost se pohybovala mezi 3,5–3,7 g s velkou ryzostí 933/1000 stříbra.

Výhody a využití stříbra

Investiční stříbro je společně s investičním zlatem a platinou dlouhodobě považováno za uchovatele hodnoty, zejména v dobách krizí, vysoké inflace a nejistoty nabývají na hodnotě. Investoři jej využívají jako alternativní nástroj k dluhopisům, cenným papírům a akciím zejména díky jeho nízké korelaci s kapitálovými trhy. Cena stříbra je v dnešní době dosti podhodnocena.

Stříbro má obrovské využití v průmyslu a je oproti zlatu, které se spotřebovává převážně ve zlatnictví k výrobě šperků neustále spotřebováváno. Stříbro je v praxi využíváno především pro své unikátní fyzikální vlastnosti – vynikající elektrickou a teplotní vodivost, relativně dobrou chemickou stabilitu a odolnost vůči vlivům okolního prostředí a vysokou odrazivost pro viditelné světlo. Spotřeba stříbra v průmyslu, na výrobu šperků, mincí a investičních předmětů zabírá okolo 95% veškeré roční produkce. Koncem 20. století se zásoby stříbra odhadovaly na 2 miliardy uncí, dnes je ale množství stříbra na celém světě odhadované na 200 milionů uncí. To v budoucnu může způsobit dramatický růst ceny, neboť stříbra začíná být opravdový nedostatek.

Při rostoucí poptávce po stříbře v rychle se rozvíjejících zemích, jako jsou například Indie a Čína, je ovlivněna rovněž cena stříbra investičního.

Současná ekonomická situace, kdy světovou ekonomiku čeká recese a možná další krize, která bude mít s největší pravděpodobností velký vliv na cenu stříbra a i na cenu ostatních drahých kovů, jen vybízí k tomu, že je investice do fyzického stříbra velmi výhodnou obrannou strategií mnohých investorů.

Pojem investiční stříbro představuje specifickou formu stříbra, která je používána k investičním účelům. Jedná se o stříbrné mince, slitky a cihly s vysokou ryzostí a definovanou hmotností.

Podrobné informace o sříbrných mincích

Silver Eagle

Maple Leaf

Wiener Philharmoniker

China Silver Panda

Andorra Silver Eagle

Silver Arche Noah

Silver Britannia

Stříbrné mince Koala

Canadian Silver Wildlife

Graf vývoje ceny stříbra:


Graf vývoje ceny stříbra Graf vývoje ceny stříbra Graf vývoje ceny stříbra Graf vývoje ceny stříbra