? Potřebujete poradit?

Platina

Platina je ušlechtilý, odolný, kujný a tažný kov, který se v přírodě vyskytuje zejména ryzí. Platina patří mezi drahé kovy a je oproti jiným drahým kovům velmi vzácná. Ročně se vytěží  platiny 10x méně než zlata. Název „platina“ vznikl jako zdrobnělina španělského slova plata (stříbro), do češtiny ho můžeme tedy přeložit jako „stříbříčko“.

Platina se rozpouští v lučavce královské a taktéž v kyselině chlorovodíkové za přítomnosti vzdušného kyslíku nebo peroxidu vodíku. Společně s osmiem a iridiem patří k prvkům s největší známou hustotou.

Zajímavá je schopnost platiny pohlcovat značné objemy plynného vodíku.

Platina má významné využití v průmyslu. Mimo to je považována za velmi vzácný drahý kov, jenž slouží stejně jako zlato a stříbro také pro investiční účely jako prostředek k dlouhodobému uchování hodnoty.

Těžba platiny

V 19 století se platina těžila převážně v  Rusku. Od roku 1924, kdy byly objeveny v jihoafrickém Transvalu významná naleziště platiny, se stala nejvýznamnějším celosvětovým vývozcem a producentem Jihoafrická republika. Ta se v současné době podílí na celosvětové produkci téměř ze 70%. Další významná naleziště platiny se nacházejí v Rusku, USA, Kanadě a Kolumbii.

Použití platiny

Platina se používá zejména v průmyslu, dále pak k výrobě šperků a v neposlední řadě k pokovování méně ušlechtilých kovů. V chemickém průmyslu je platina a především její sloučeniny využívána jako všestranný katalyzátor v řadě organických syntéz. Ve sklářském průmyslu je základním materiálem speciálních pecí na výrobu optických vláken. Význačná spotřeba platiny připadá na výrobu termočlánků pro přesné měření vysokých teplot na bázi slitin platiny s rhodiem.

Platina je sice řazena mezi drahé kovy s obdobnými vlastnostmi, nicméně jak slitky, tak mince z platiny nikdy nedosáhly stejné obliby jako tomu je u stříbra či zlata. V současné době je tak platina využívána především pro ražbu sběratelských, případně investičních mincí. První platinové mince se razily pravděpodobně v Rusku a ze sběratelského hlediska jsou staré platinové mince velmi vzácné a drahé.

Pokud máte zájem své investice v oblasti drahých kovů diverzifikovat, neměla by platina či palladium chybět ve Vašem portfoliu. Přes svou nepoměrně nižší oblibu je platina, stejně jako jiné drahé kovy, bezpečným přístavem sloužícím k ochraně před inflací či jiným hospodářským rizikům. Nad to lze počítat také s růstem její ceny s ohledem na její zvyšující se spotřebu pro průmyslové účely.

Světovou cena platiny je určována především na Londýnské burze. Londýnská světová burza komodit zveřejňuje dvakrát denně fixované ceny platiny, tedy dopolední AM a dopolední PM jako London FIX AM a London FIX PM.

Graf vývoje ceny platiny:


Graf vývoje ceny platiny Graf vývoje ceny platiny Graf vývoje ceny platiny Graf vývoje ceny platiny