? Potřebujete poradit?

Několik slov k drahým kovům

Pod pojmem „drahé kovy“ se obecně rozumí vzácné kovové prvky (nebo jejich slitiny), které se užívaly a užívají jako platidla, na výrobu mincí či šperků. Mezi drahé kovy se obvykle řadí zlatostříbro a v menší míře platina a palládium.

Kromě vzácného výskytu a tudíž vysoké ceny se drahé kovy vyznačují také vysokou specifickou hmotností, malou chemickou reaktibilitou (vysokou odolností), krásným vzhledem, dobrou zpracovatelností a elektrickou vodivostí. Od pravěku se užívaly jako ozdoby, na výrobu šperků nebo posvátných předmětů a velmi brzy i jako platidlo. Od starověku se z nich razily mince a do poloviny 20. století se k nim vázala hodnota některých měn. Mince z drahých kovů mívaly přesně stanovenu váhu a ryzost, podobně jako ingoty, v nichž se dnes s drahými kovy obchoduje.

V současné době se kvůli výborné elektrické vodivosti a odolnosti proti korozi velké množství zlata a především pak stříbra spotřebuje v elektrotechnice, ve zdravotnictví a v dalších oborech. Velké množství stříbra spotřebovával fotografický průmysl. Velké množství zlata (a z části též stříbro) dnes slouží jako zlaté rezervy bank a jako soukromé investice.

Při stoupajících cenách drahých kovů se neustále hledají nová naleziště, zároveň se ovšem užívají k získávání drahých kovů nové technologie, zejména recyklování odpadů a starých přístrojů. Roční produkce zlata se od roku 1900 zpětinásobila a dosahuje cca 2 500 tun ročně, produkce stříbra dosahuje přibližně 20 000 tun ročně. Mezi největší producenty zlata patří Čína, Jihoafrická republika, USA, Austrálie a Rusko, mezi nejvýznamnější producenty stříbra patří Peru, Mexiko, Austrálie, USA a Rusko.

Po tisíc let byl poměr hodnoty (ceny) mezi stříbrem a zlatem 15:1, současný poměr je cca 60:1. Stříbra ve fyzické podobě je mnohem méně než zlata, hovoří se dokonce o tom, že zlata ve fyzické podobě existuje 10x více než stříbra. 

V Evropě je stříbro vnímáno cca od poloviny 20. století převážně jako průmyslový kov. V zemích mimo evropský a severoamerický kontinent je tomu ale jinak. Například země jako je Čína a Indie za poslední období nakupovaly velké množství stříbra do svých rezerv. Tato skutečnost může v kratším časovém úseku opětně zvyšovat cenu stříbra.

Zlaté a stříbrné mince nakupují investoři za účelem uložení svých investic proti znehodnocujících se papírových peněz. Mince mohou mít kromě investiční hodnoty také hodnotu numismatickou či sběratelskou. Velký vliv na cenu těchto mincí má zejména kombinace krásných motivů, nákladů ražby jednotlivých mincí a kvalita ražby. Nejznámější a mezi sběrateli nejoblíbenější patří mince z Lunar série od renomované australské státní mincovny The Perth Mint a dále pak čínské pandy (China Panda).